Thomas Keneally (1987)
oil on canvas
80.5 x 65.5 cm
Next